• AUTHORIZED DEALER OF KASCO MARINE

Archives for blauwalg

(Nederlands) BLAUWALG: VEEL BESTRIJDINGSWIJZEN NUTTELOOS

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Veel van de technieken die gemeenten gebruiken om blauwalg in het oppervlaktewater te bestrijden werken niet of zijn zelfs schadelijk voor mens en dier in het water. ‘De meeste methoden tegen blauwalg kunnen op zijn zachtst gezegd de wetenschappelijke toets der kritiek niet doorstaan’.

Dat stelt Miquel Lurling, onderzoeker bij de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de universiteit van Wageningen. Hij deed onderzoek naar de bestrijding van blauwalg. Deze blauwalg drijft in de zomer als een groene drab op veel plaatsten in het water. De smurrie stinkt en is giftig voor zwemmers.

Blauwalg bestrijden? Beluchten en doorstromen!

Blauwalg bestrijden? Beluchten en doorstromen!

In de loop der tijd is er een baaierd aan bestrijdingsmethoden ontwikkeld, waarvan de een nog exotischer aandoet dan de ander. Sommige gemeenten gooien speciaal geprepareerde modderballen in het water, anderen gebruiken bacteriën of gaan de algen met ultrasoon geluid te lijf.

Mede in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht de leerstoelgroep waarvan Lurling deel uitmaakt de meest gangbare anti-alg (met name blauwalg) methoden. De conclusie wordt door hem luid en duidelijk verwoord: de meeste methoden werken niet. ‘Wij hebben zowel op locatie als in het laboratorium gekeken naar de effecten. Vaak gebeurt er niets. Modderballen bijvoorbeeld maken pas verschil als je er bij wijze van spreken zoveel van in het water gooit dat de hele plas gedempt wordt. Dan ben je de blauwalg wel kwijt, ja.’

Ultrasoon

Het gebruik van ultrasoon geluid tegen blauwalg mag populair zijn onder gemeenten, volgens Lurling werkt het averechts en is het nog schadelijk ook. ‘Het geluid zou de cellen van de blauwalg opblazen, maar daar hebben wij niets van gezien. Dat gebeurt wel bij de watervlo, zodat een van de natuurlijke bestrijders van de blauwalg wordt uitgeschakeld. Zelfs voor zwemmers is het geluid niet ongevaarlijk.’

Maar wat helpt dan wel in de strijd tegen de blauwalg?

‘Dat varieert van plek tot plek. Baggeren kan helpen, evenals het zorgen voor een betere doorspoeling of beluchting. Maar ook dat werkt op den duur alleen als tegelijk het voedsel voor de blauwalg wordt teruggebracht.’

(bron: Binnenlands bestuur)

Read more

(Nederlands) Blauwalg: oppassen voor vervuild water

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Blauwalgen verpesten zwemplezier

Als het lang droog en warm is, duikt de blauwalg op. Blauwalgen of blauwwieren zijn bacteriën die eruit zien als wier. Ze kunnen zeer schadelijk zijn. Welke klachten geven deze plantjes? En wat zijn de oplossingen?

Algen zijn minuscule plantjes die in het water drijven. Ze kunnen zich goed vermenigvuldigen als er voldoende licht is en een hoge temperatuur is. Ze kunnen zo explosief groeien dat er hele lagen van algen ontstaan.

Giftige stoffen

Dit gebeurt vooral wanneer het langere tijd droog en redelijk warm is. Er verdamkasco maritiem blauwalg zwemwaterpt dan veel water uit de plassen, terwijl dit niet wordt aangevuld met vers water. Daardoor hopen de bacteriën zich op en vormen ze een laag die op olie lijkt. Uiteindelijk sterven de blauwwieren in zo’n laag af. Ze vormen een stinkende brei en scheiden giftige stoffen af.

Niet ieder zwemwater heeft last van de algen. Vooral stilstaand water wordt snel getroffen, bijvoorbeeld grotere plassen en vijvers die zich in woonwijken bevinden, maar ook kanalen.

Het is moeilijk om van tevoren aan te geven waar de blauwalg toeslaat. De plaatselijke situatie – zoals de diepte van het water, de plantengroei en de verbinding met ander water – speelt een grote rol. Het ene water kan besmet zijn, terwijl een meertje enkele kilometers verderop prima is.

Verschijnselen na het zwemmen

Binnen twaalf uur na het zwemmen in water met blauwwieren kunnen mensen last krijgen van de volgende verschijnselen:

 • hoofdpijn
 • huiduitslag op armen of benen
 • maagkramp, misselijkheid, braken of diarree
 • koorts
 • een pijnlijke of rode keel
 • oorpijn
 • oogirritaties
 • lopende neus
 • gezwollen lippen

Deze verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen vanzelf. Ieder mens reageert weer anders. Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen, omdat zij tijdens het zwemmen eerder water doorslikken. Ook dieren die in het water zijn geweest kunnen klachten krijgen en in het ergste geval overlijden.

Meer weten? Bel Kasco: 06-53 346356 of 0181-770 727

(Bron: gezondheidsnet.nl)

Read more

(Nederlands) Blauwalg geconstateerd? Er is een oplossing om de blauwalg te bestrijden.

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Blauwalg geconstateerd en blauwalg bestrijden? De blauwalg houdt niet van beluchting en waterbeweging. Zie hier de oplossing. Maar hoe werkt dat?

Luchtmengsinstallaties hebben tot doel de plassen in verticale richting te mengen. Hierdoor ontstaat een stroming van het oppervlak naar beneden en weer terug: compressiepompen perkasco maritie-diffusersen lucht in beluchtingsslangen die op de bodem van de plas liggen. De luchtbellenschermen die zo ontstaan, brengen het water in beweging en zorgen voor stroming in het water. De blauwalgen, die in de bovenste waterlaag voldoende licht hebben om te groeien, worden door de stroming meegevoerd naar het diepe en donkere deel van de plas. Hierdoor worden de algen belemmerd in hun groei en de algenconcentraties in de plas wordt sterk teruggedrongen. Bovendien worden de algen die nog wel aanwezig zijn, verspreid over de waterkolom waardoor ze geen hinderlijke drijflagen meer vormen. Dit systeem is effectief in meren die dieper dan 15 à 20 meter zijn, omdat daar een grote donkere zone aanwezig is waar de groei van de blauwalgen kan worden gehinderd. Maar ook in ondiepere wateren wordt de Kasco apparatuur effectief toegepast.

Meer weten? Bel Kasco: 06-53 346356 of 0181-770 727

Kasco Maritiem-Aerator-Ponds-Lakes-Aquaculture

Read more

(Nederlands) VIJVERWATER NEUTRALISEREN EN ZUIVEREN

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Macro-Zyme™ vijver bacteriën bevatten een hoge concentratie van facultatief anaërobe bacteriën die zich snel reproduceren en de organische mest in uw vijver consumeren. Deze hoge concentratie van gunstige bacteriën zal onmiddellijk aan het werk gaan. Ze verteren koolstofatomen, vetten, zetmeel, eiwitten en cellulose materialen in uw vijver, maken de vijver schoon en het waardoor ongewenste geuren verdwijnen.Kasco maritiem-bacterien-enzymen

Het is de perfecte keuze voor de controle en verwijdering van slib en vieze geur, in tanks, vijvers en meren. Eenmaal ingevoerd, Macro-Zyme™ zullen de miljarden vriendelijke en heilzame vijverbacteriën en enzymen de klok rond het water neutraliseren en zuiveren.

Deze geconcentreerde professionele formule was in 1991 het eerste 1-staps onderhoudsprogramma dat natuurlijke bacteriën en enzymen gebruikt. Macro-Zyme™ zal ook nitraten en fosfaten verminderen. Deze vijver bacteriën:

 • Verminderen geuren in 24 uur of minder
 • Verwijderen snel dood gras, bladeren, papier, visafval en organische slib
 • Zorgen voor helder water en herstellen een gezond zuurstofgehalte

Vijver behandeling met Macro-Zyme™ is snel en gemakkelijk. Op de verpakking staat precies de benodigde hoeveelheid per behandeling. Gebruikt u ook een UV-sterilisator in uw watertuin, dan zal u deze voor ten minste 48 uur na de Macro-Zyme™ applicatie moeten uitschakelen om de bacteriën hun werk goed te doen. Macro-Zyme™ is een mengsel van aërobe bacteriën en zal meer effectief zijn met behulp van een beluchting, zoals beluchtings fontein of beluchter.

https://www.scanship.nl/portfolio/vijver-bacterieen/

 

Read more

(Nederlands) Stank, slib, vissterfte, botulisme, blauwalg in stilstaande stadswateren? Stilzitten is geen optie.

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Het is weer raak. In toenemende mate blijken stilstaande stedelijke wateren te kampen met problemen met de waterkwaliteit, met algenbloei, zuurstofloosheid en in het ergste geval vissterfte of botulisme. Het gaat hierbij voornamelijk om stedelijke wateren met een zogenaamde zichtfunctie of bestemd voor recreatie. Stadswateren met een structureel slechte waterkwaliteit kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid of zijn een belemmering voor de functie van het water.

De belangrijkste negatieve effecten die optreden in de stedelijke wateren zijn: stank en onaantrekkelijk zicht op de plas, snelle aanwas van slib, periodiek zeer lage zuurstofgehaltes (of zuurstofloosheid), algenbloei (groenalgen, blauwalgen, kroos), vissterfte, botulisme en risico’s volksgezondheid (botulisme, colibacteriën).

kasco maritiem-before_pond kasco maritiem-after_pondOplossingen

 1. Systeemgerichte maatregelen beïnvloeden de hydrologie van het watersysteem. Door systeemmaatregelen te nemen wordt meer of juist minder water van externe bronnen aangevoerd, met als doel het voorkómen van eutrofiëring en dus fenomenen als blauwalgenbloei en vissterfte. Maatregelen bestaan uit b.v. overstorten saneren, watergangen aan- of afkoppelen.
 1. Op inrichting gerichte maatregelen zijn vooral bij niet-natuurlijke wateren vaak noodzakelijk voor het lang in stand houden van een helder water met een zekere biodiversiteit in meerdere groepen planten en dieren. Deze wateren zijn namelijk gevoeliger voor de gevolgen van fluctuaties van bijvoorbeeld temperatuur en nutriëntengehalten, waardoor problemen eerder optreden. Maatregelen kunnen b.v. bestaan uit verdiepen van het water, permanente beluchting en circulatie, inrichten van (voor een deel)natuurlijk oevers, waterbodemproblematiek opheffen.
 1. Op beheer gerichte maatregelen zijn meestal alleen effectief als de hoofdoorzaak van de slechte waterkwaliteit niet in de inrichting of in het systeem zelf is verborgen. Voorbeelden: peilbeheer, visstandsbeheer, tegengaan van bladval, verwijderen van het bodemslib(baggeren), permanente beluchting en circulatie, verminderen van het voeren van vogels en vissen.
 1. Effectgerichte maatregelen bestrijden de waterkwaliteitsproblemen, zonder de achterliggende oorzaak of oorzaken aan te pakken. Effectmaatregelen worden als noodingrepen beschouwd, die gehanteerd worden als de omstandigheden in het veld meer duurzame maatregelen niet mogelijk maken. Voorbeelden: het inbrengen van zuurstof, het circuleren van water, isoleren en verwijderen van blauwalgen, toevoegen van stoffen ter bestrijding van blauwalgen, mengen van de waterkolom.

En monitoren/waarschuwen? Bij aanwezigheid van blauwalgen en ziektes, informatieborden plaatsen is de makkelijkste en meest voorkomende oplossing. Maar stilstaan en achterover leunen betekent dat het probleem zich gaat herhalen. Zeker met de klimaatverandering.

Kasco-Maritiem-Aerator-Ponds-Lakes-Aquaculture

Het inbrengen van zuurstof door middel van beluchters, beluchtingsfonteinen en diffusers en circulatie, zijn beproefde middelen, die relatief eenvoudig en goedkoop zijn.

Meer info

Kasco Maritiem BV: 0181- 770 727 of 06-53 346356

Read more

(Nederlands) Kasco bestrijdt effectief de blauwalg

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Blauwalg geconstateerd en bestrijden? Met de verandering van het klimaat en meer zonlicht en warme dagen, neemt ook het blauwalg probleem toe. Vooral in zwemwateren, worden we steeds vaker geconfronteerd met ‘verboden te zwemmen’ waarschuwingen tijdens de zomer. En terecht: blauwalg is giftig. Waterbeheerders is er dan ook alles aan gelegen om hun wateren gezond te houden.

In de afgelopen jaren zijn veel onderzoeken en testen gedaan naar effectieve bestrijding. Veelal komt men uit op dure oplossingen, zoals het afgraven van de bodem.

Korte termijn

Beperkte, maatregelen zoals het afschermen van delen van het recreatiewater met olieschermen of het in beweging brengen van het water leveren in het algemeen te weinig resultaat op. Als de omstandigheden over een wat langere tijd erg gunstig zijn voor algengroei leidt dit nog te vaak tot een niveau dat bij intensief contact met mens of dier ongewenst is.

De geïntegreerde aanpak, zoals getroffen voor de zwemlocatie het Groene Eiland blijkt effectief.

Dit pakket bevat de volgende elementen:

 • in stand houden van een voldoende hoog zuurstofniveau van het water in de zwembaai

 • in beweging houden van het water met een pomp

 • voorkomen van donkere plekken, door het kappen of snoeien van te hoge begroeiing aan de zonzijde van de plas

 • afspraken met sportvissers om geen lokvoer in de zwembaai te strooien. (Visvoer is bevat veel fosfor.)

 • beperking bewoning zwembaai door watervogels (uitwerpselen bevatten veel fosfor)

 • omlaag brengen van het fosforniveau in het water door het uitstrooien van het fosfor bindende middel Phoslock

Nog onvoldoende is uitgezocht wat de onderlinge samenhang van deze maatregelen is. Met andere woorden: we weten in dit stadium nog niet wat de effectiefste combinatie van de genoemde maatregelen is. Ook weten we nog niet hoe groot de veiligheidsmarge is. In andere woorden: hoever moeten we gaan om ook  in een seizoen dat bijzonder gunstig is voor algengroei niet het niveau te bereiken dat ongewenst is voor mens of dier.

Lange termijn

Bekend is dat blauwalgen in het algemeen niet in ongewenste hoeveelheden voorkomen in water met voldoende doorstroming.

Daar ligt de link met Kasco apparatuur.  Want zowel in ondiepe als diepe wateren wordt onze apparatuur al jaren ingezet om algenbloei in het algemeen, als de blauwalg in het bijzonder, tegen te gaan. Beluchting is vaak de oplossing voor een hele reeks van de meest voorkomende vijver problemen. In het bijzonder bij de behandeling van algen, kan beluchting een aanzienlijke invloed op de algen en aanverwante gezondheid hebben, zelfs als het niet wordt beschouwd als een directe behandeling voor algen.

Meer weten? Bel Kasco: 06-53 346356 of 0181-770 727

Read more

ALGAE, HOW TO SOLVE THE PROBLEM?

Algae? There is hope for your pond, though. Aeration can protect your pond and your fish during an algae bloom and die off. Adding an aeration device, such as a Kasco Pond Aerator or Aerating Fountain will provide added oxygen to the water and help buffer the effect of an algae die off.

When the algae die and are being decomposed, the added oxygen allows the decomposition process to occur properly and also provide oxygen for the fish and other aquatic organisms. By splashing the water in the air, the aeration device is not only adding valuable oxygen, it is also helping to vent gases such as carbon dioxide which is being produced in large amounts from the decomposition process.kasco maritiem-pond2

Using a Pond Aerator or Aerating Fountain will also help prevent an algae bloom in the first place if it is installed before there is a major problem. As discussed above, the added oxygen will help the decomposition process and actually make that process occur quicker. It will also vent the extra carbon dioxide. This means there will be less available for the algae to use, which is one of the key components to blue-green algae problems.

Adding a Kasco Pond Aerator, Aerating Fountain, or Water Circulator will also create surface agitation in the pond or body of water. This is beneficial in a few ways. First, it helps eliminate the still stagnant water areas and mimics natural wind. As stated above, algae and algae blooms typically occur in the hot, calm, sunny times of the year. The agitation at the surface that eliminates the stagnant areas decreases the areas algae have available to them to thrive. Just simple movement of the water will help limit the amount of algae present in the pond. Just think, when’s the last time you’ve seen a lake that always has ripples or a river covered with algae? Algae do not like moving water or surface agitation.

Surface agitation is also beneficial because it helps to mix up the algae that is already present within the water column. Algae is not able to sit at the surface of the water and soak up all the sunlight it needs for photosynthesis and it cannot survive without large amounts of sunlight. The agitation also helps to destratify the pond by mixing up the water and limiting the negative effects of turnover. With water that has been thermally destratified, the pond is now more hospitable for desired plants and algae species and creates a better pond ecosystem.

Aeration can cause a shift in the carbon dioxide levels within the pond and, in turn, can shift the pH levels causing conditions that are more favorable for desirable algae to out compete the undesirable blue green algae.

Finally, the agitation helps refract some of the sunlight that hits the surface of the water. This limits the amount of sunlight that can penetrate the water column. With less sunlight throughout the water column, algae and other aquatic plants struggle to survive. Some will still linger, but it will help limit the overpopulation of algae and other aquatic plants.

Aeration should not be viewed as a panacea, or silver bullet, but more as one of the many tools typically used in combination with other methods of algae control. Added aeration can never hurt a pond (unless start up of an aerator causes turnover) and most of the time there will be some type of water quality benefit of added oxygen, not to mention the increased oxygen levels are great for your fish.

kasco maritiem-before_pond

kasco maritiem-after_pond

Read more

ALGAE, OTHER TREATMENT METHODS

Adding a Kasco pond aeration, aeration fountain or water circulation pump will help add oxygen and surface agitation to your pond or body of water and will help with algae problems. However, air conditioning and water movement is not cure-all or silver bullets for algae or water quality problems. As with many things in life, it’s all about balance and working with other items that yield the best results. There are several available methods for the prevention and algae, such as herbicides, bacteria and microbes, chemicals, UV sterilizers, and other additives, such as barley straw.kascomaritiem-macrozyme_group

Each has a slightly different way of attacking algae and some may work better in different situations and applications. However, each is designed to help eliminate and prevent algae from growing. Some only treat one generation of algae blooms, others may work for a longer period of time. Either way, when the algae dies off from natural causes or from one of the above treatment methods, there will be a large oxygen demand and Kasco Aeration can help. Also, the added water movement and mixing helps evenly distribute the treatments used and often makes the treatment work more effectively.

Dyes : This is old technology but it can work. Dyes are available in blue or black, powder or liquid, and act to shade water and reduce sunlight penetration that feeds algae growth. Aquashade® is the only EPA registered product for weed and algae prevention, but most other products work, the just do not have the EPA registration. A side benefit that has been explored with some success is tinting the water blue or black to keep predacious birds from harvesting the fish in your pond because the birds cannot see the fish as easy. Aeration works great with dyes because it helps mix up the water and evenly distribute the dye that is added to the water. This method of treatment does not work well in ponds that are pumped from for purposes like irrigation or overflow into other ponds, because the dyes are removed during this process.

Bacteria and Enzymes : This is a non-chemical approach which basically involves living organisms feeding off of the excess nutrients that would otherwise be available for plant growth. Typically they are a concentrated blend of naturally occurring bacteria and enzymes that rapidly biodegrade sludge, improve water quality, decrease suspended particulate matter and solids, and control odor if used correctly in the proper blend for the pond. Many different products boasting fantastic results are out there for consumers. What is critical to the success of using this approach are a few basic guidelines:

 1. Bacteria are living organisms and if you use them in conjunction with herbicides there is a good chance they will prove to be marginally successful at best.
 2. Dissolved oxygen levels must be at least 2 ppm for effective aerobic activity.
 3. As the temperature drops, so does the effectiveness.
 4. pH range of most products is 5.5 to 8.5.

 Ultraviolet Sterilizers : This product basically works by using a wavelength of light that will zap planktonic algae. It is very effective for green water, but will do nothing for filamentous or erect algae forms because they will not pass through the unit to be exposed to the light. It should be viewed as a fairly effective approach for watergardens and fairly small ponds, but not that effective for larger ponds because of the costs associated with the larger scale units and applications. Flow rates are readily available from any of the major manufacturers of this type of equipment and are measured by micro watts per second per centimeter squared.

Ultrasonic Sound Waves : The basic science behind these units is fairly sound. They use resonance of ultrasonic waves to kill algae. A submersed transducer generates ultrasonic waves that shock the algae and kill the algae by tearing the gas vacuole which allows them to float. This type of product should not harm your fish. The problem with this approach is that the cost for the unit is high and the results are highly variable and marginally successful at best. The biggest reason behind this is each pond should be looked at almost as a separate organism with varying water quality. A unit should then be sized for those conditions. The problem is that this type of approach does not lend itself to an off the shelf type of sale and more importantly, drives the cost up to the point where it is not feasible for many to spend that type of money on a product without knowing the chances of success.

Barley Straw : Barley straw has been used as a natural alternative to algaecides for centuries throughout England and Scotland. If it is to be sold as an algaecide here in the US, it must have an EPA registration number. Research has suggested that barley straw can aid in balancing the water quality by lowering the pH and carbonate hardness of the water, which can control the growth rate of certain undesirable plants and algae. As the straw degrades in the presence of water and sunlight, it creates peroxide, which can kill both filamentous and planktonic algae. It is better at deterring algae than controlling it once there is already a problem. Application rates area all over the board and success varies from pond to pond. A commonly recommended dosage for private ponds (this is how many get around the EPA registration problem) is 225 pounds of barley straw per acre of water (about 5 bales) in relatively shallow ponds of 4-5 feet deep. It is critical that the barley is loosely packed and that it gets some type of water circulation through the bales. Kasco aeration and circulation products can add this water movement and circulation needed for better success. The bales can also act as a substrate for beneficial bacteria to adhere to and grow. There are also several products, such as barley straw pellets and barley straw extract that can be added to your pond instead of the actually bales, but these products are more expensive.

Skimmers : There are several types of skimmers available on the market. Skimmers are usually not feasible in larger ponds or lakes, but work well in small applications such as watergardens. There are several manufacturers on the market that make skimmers as part of their pond kits that include filters, liners, pumps, etc. to create a watergarden. The skimmer collects water and floating plants and sends them through the attached filter. The filter takes out the plant material and returns the clean water.

Fish : Sterile grass carp have been used to effectively eliminate weeds within many ponds. Contrary to popular believe, they do not like to eat filamentous algae or any other types of algae. They are mentioned here because sometimes they are the cause of a species shift from rooted aquatic plants to a filamentous and planktonic algae dominated pond. The easiest way to understand this is to assume that the fish eat the plants, excrete the waste back into the pond and algae form as a result. The nitrogen and phosphorus that was in the rooted plants has not been removed and will manifest itself in algae, which are not desired by these fish. The questions is , do you want rooted plants or algae in your pond? Grass carp are not legal in every state so consult your regulatory agencies prior to stocking them.

Copper : Copper is usually the first answer most people get when they bring up the subject of algae control. Copper is toxic to certain species of fish within the minnow family as well as salmonids depending on the dosage and water chemistry. Water with high hardness and alkalinity buffers copper from being toxic, but also limits its effectiveness. The most common form of commercially available copper is granular copper sulfate. Its effectiveness and cost as a broad spectrum controller of planktonic and filamentous algae has led to its high usage. Liquid chelated copper products are used to control a broad range of algae including planktonic, filamentous, and bottom attached types of algae. Cutrine-Plus® is an example with application rates from 0.6 to 1.2 gallons per acre-foot of water treated. Consistent usage of some copper products can lead to bioaccumulation within the sediments and this approach is on the radar of some regulatory agencies, so a varied approach is probably the most sensible path to take.

Tilapia have been used to control blue green and filamentous algae in ponds, but they are a tropical fish and will start to “stress” when water temperatures drop into the 50’s. They are also not legal in every state and they are what they eat so there is a tendency for them to be off flavor if they are consuming a fair amount of plant material as a decent portion of their diet.

Reward® : This product is a diquat based, powerful herbicide/algaecide commonly used in natural ponds. It is safe to use according to the label for all types of algae control in natural ponds, but restrictions concerning fish harvest apply. This type of treatment works well with aeration to combat the negative effects of the algae die off.

Physically Removing Algae : This method is used for filamentous algae and erect algae and is very labor intensive. The benefit to this approach is that you remove nutrients with the plants which gets the fertilizers out of the water to temporarily stop the cycle of growth. People have used dip nets, rakes, pulled by hand, etc. Whatever works or whoever works because you will not have people lining up to pull out your algae. The “Algae Monster” at the top of the page has pulled out a few pounds of filamentous algae in his day.

Peroxides : Granular based peroxides are super fast acting contact algaecides for string algae and have been EPA approved within the last few years. Green Clean® is one of these products that has organic approval. It is fast acting and bubbles as it oxidizes similar to medical grade hydrogen peroxide. They byproduct is oxygen and it is safe for fish at the recommended dosages. The remaining filaments and cellulose must be taken out of the water or it will settle back to the bottom of the pond. It is a bit more expensive than some of the other products, but is amazing for spot treatment and does not leave any harmful residues. Application rates vary greatly so it is important to follow the label instructions. As a side benefit, it works well at cleaning algae off of tanks, aerators, sidewalks, and even roofs. This type of control method works well in small applications such as watergardens.

Binders : Aluminum Sulphate (Alum) and forms of alum have been used to clear up muddy or cloudy water and remove phosphorus. Barraclear® is a fairly new product with active ingredients of alum, bentonite clay, and a buffering agent to prevent pH change. It is not an algaecide or herbicide, but it binds phosphorus to starve the plants. The amount required is dependant on the phosphorus levels within your pond so it would be a good idea to get a phosphorus test kit and consult the label for application rates.

Read more