KASCO MAAKT HET VERSCHIL VOOR EEN GEZOND LEEFMILIEU
Beluchting met Kasco apparatuur is het middel om de conditie van uw vijver te stabiliseren. Aangezien een vijver voor levensondersteunende zuurstof en de fotosynthese van algen en planten afhankelijk is van beschikbare windenergie (golfslag) en zonlicht, kan de Kasco apparatuur het verschil maken en zorgen voor een constant gezond leefmilieu voor vissen en andere organismen.

Het weer is onvoorspelbaar en dat kan leiden tot stilstaand water en een laag zuurstofgehalte. Zonder zonlicht is er geen fotosynthese mogelijk om zuurstof te maken. Zonder wind (golfslag) onstaat stilstaand water en is er geen fysieke energie die het water beweegt en blijft luchtverversing achterwege en kunnen ongewenste gassen niet ontsnappen. In het water vormen zich lagen van verschillende temperaturen. Ofwel, slechte milieuomstandigheden voor vissen en andere organismen.

Beluchting verbetert drastisch de milieuomstandigheden in uw vijver en helpt een goede waterkwaliteit onder controle te houden. Heilzame bacteriën verminderen slib en voedingsstoffen, en er zijn verminderde kans op ongewenste algen en geuren. Winterijs (=afgesloten vijveroppervlakte) krijgt geen kans, zodat het proces van zuurstof en gas overdracht, voortgezet wordt. Beluchting zorgt dat uw vissen gedijen in een optimale omgeving en vispopulaties ervaren verbeterde groei en kracht.

ROBUSTE-AIRE™

Het Robuste-Aire™ beluchtingsysteem is geschikt voor beluchting van vijvers en meren, die dieper zijn dan 2,5 meter. Diffuse beluchting is een effectieve methode van beluchting. De Kasco Robuste-Aire™ diffuser breekt de lucht in microbellen, die naar het oppervlakte stijgen. Vele kubieke meters water worden gemengd, met weinig energieverbruik.

De opstijgende luchtbellen creëert stroom, die het zuurstofarme water naar het ​​oppervlakte duwt en kan ademen. Temperatuurlagen worden verstoord en vissen kunnen de hele waterkolom bewonen. Het zuurstofgehalte stijgt en schadelijke gassen in het vijverwater zijn verdreven. Er is geen verstoring van uw vijver conditie, alleen de zekerheid dat het continue de zuurstof krijgt, die het nodig heeft.

De compressor van Robust-Aire™ kan op afstand van de rand van het water worden geïnstalleerd en pompt lucht door de SureSink™ air line naar de diffuser. Deze opstelling heeft de voorkeur boven een volledige geïntegreerd systeem. Het is veiliger en kan resulteren in lagere installatiekosten

  • geen elektriciteit in het water (belangrijk als zwemmen is toegestaan
  • geen drijvend materiaal aan de oppervlakte
  • geen elektriciteit nodig aan de waterrand

Voordelen

  • Robuste-Aire™ is effectiever voor het beluchten van diepere wateren dan een drijvende fontein of high-volume beluchter. Robuste-Aire™ wordt effectief bij minimaal 2,5 meter diepte en is nog effectiever na mate het water dieper is. Water wordt direct gepompt vanaf de bodem tot aan de top. Robuste-Aire™ compressoren kunnen injecteren tot 15 meter diep!
  • Robuste-Aire™ is kosteneffectief te exploiteren voor grotere oppervlakken, door lagere aanschafkosten en energieverbruik dan systemen van andere fabrikanten. Robuste-Aire™-systemen zijn de meest efficiënte op de markt.
  • Gering onderhoud. Het meeste onderhoud en inspectie kan onshore worden uitgevoerd. Onze compressoren hebben minder onderhoud nodige dan andere compressoren.

Meer weten? Voor documentatie en specificaties kunt u ons mailen of het contactformulier invullen.

Mail DOCUMENTATIE